Membangun Karakter Anak Cerdas dan Islami dengan Kisah Al-Qur`an
Home  »  Uncategorized   »   Membangun Karakter Anak Cerdas dan Islami dengan Kisah Al-Qur`an

Membangun Karakter Anak Cerdas dan Islami dengan Kisah Al-Qur`an

Karena itu, orangtua dan pendidik harus berupaya menanamkan kisah-kisah penuh hikmah kepada anak. Kisah-kisah tersebut dapat mudah kita temui di dalam Al-Qur`an. Pada usia anak, mereka akan meniru apa yang mereka lihat dan dengar. Kisah-kisah tersebut akan membentuk karakter dan perilaku mereka di kemudian hari. Pembentukan karakter (character building) tersebut akan lebih baik jika dilakukan sedini mungkin. Bahkan, Anda dapat melakukannya sejak masih di dalam kandungan.

Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur`an memiliki banyak kandungan hikmah yang dapat diambil pelajaran, baik hikmah yang harus ditiru (keteladanan) maupun hikmah yang harus dijauhi. Hikmah yang harus ditiru berupa sifat-sifat positif yang terdapat di dalamnya, seperti kedermawanan, membela kebenaran, kesabaran, cinta ilmu, berbakti kepada orangtua, dan bersyukur. Sebaliknya, hikmah yang harus dijauhi adalah sifat-sifat negatif, seperti kesombongan, kikir, syirik, munafik, dan mencela.

Kisah-kisah tersebut, sudah dirangkum di dalam buku Quran Stories for Kids yang telah disusun sebaik-baiknya oleh M. Syafi’ie el-Bantanie. Dengan dilengkapi ilustrasi gambar yang disukai anak, di dalam buku ini terdapat 56 kisah-kisah hikmah yang diambil dari Al-Qur`an. Mulai dari kisah iblis dengan kesombongannya, kisah Nabi Adam agar kita menyegerakan bertaubat, kisah Qabil dan Habil tentang sifat dengki yang harus dijauhi, kisah Nabi Idris yang mencintai ilmu, kisah Nabi Nuh atas kesabarannya yang tanpa batas, hingga kisah Abu Lahab seorang pencela.


Contoh kisah di dalam buku Quran Stories for Kids halaman 106-107

quran-stories-meyakini-kebesaran-allah

X